Samen dragen wij bij aan de veiligheid- en doorstroming op alle Binnenstedelijke- Provinciale- en Rijksvaarwegen binnen Nederland- Duitsland- en België
                                                                                                    

Bergen en Slepen

Wat verstaan wij onder vaartuigen

Veel voorkomend, ondanks dat men dit niet echt verwacht, worden we gevraagd om gezonken- of half afgezonken vaartuigen en soms zelfs auto's- motoren - en scooters te ruimen- of te bergen. In het kader milieu is het van groot belang dat onze wateren vrij blijven van dergelijke milieuvervuiling. 

Een milieuvervuiling in- en rond onze wateren ontstaat juist door gezonken- en half afgezonken vaartuigen- of voertuigen. Vrijkomende oliën- roest- brandstoffen- gassen- bluswater bij een brand- of chemicaliën brengen zeer ernstige schade toe aan het milieu. Het is dan ook zaak om snel over te gaan tot bergen- en of ruimen van dergelijke vaartuigen- of voertuigen.

Wij leveren ook

  • ICET Incident manager calamiteiten ongevallen op het water
  • Calamiteiten coördinator berging- en milieu
  • Duikers (gespecialiseerd in bergingen)
  • Inzet van een Onderwaterrobot (Drone)
  • Beveiliging- en bewaking op- en rond het incident
  • Vaarwegbebording- Bebording voor het wegverkeer
  • Verkeersregelaars op land- Mobiele Scheepvaartbegeleiding


Simpel gezegd "Alles wat kan drijven". Van een klein vlot- sloep tot pleziervaartuigen- jachten- en woonarken-boten. 

Maar ook lichten van buitenboordmotoren- fietsen- bromfietsen- en motoren. In overleg kunnen wij ook bijstaan met oliekeerschermen- en absorptiemiddelen bij het bergen- verwijder- of ontmantelen van een woonark- boot- voertuig- of vaartuig.

Met onze samenwerkende partners kunnen wij meerdere pontons- en werkschepen aanbieden. Sommige werkschepen zijn voorzien met een 80T meter bok met een totale lengte van 33 meter. Maar ook onze partner Vreugdenhil Beging- en Milieu voorziet in diverse mogelijkheden om vanaf walkant te kranen.

  • 03
  • 01


E-mailen
Bellen